Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Hal Merzifon

Date
Sep 2017

Location
Merzifon / Amasya

Team
Caner Bilgin
Bulut Cebeci
Begüm Yılmaz Bilgin
Serdar Albaz

“Hal Merzifon” mimari önerisi, parsel üzerinde konumlandırılacak yeni yapının kentin tümünün erişimine açık olmasını hedeflemektedir. Yapı,  zemin kotunda kamusal alanı destekleyecek birimlerle birlikte şeffaflaşarak, bulunduğu yapı adası grubuna yeni yaya rotaları tanımlamaktadır. Ayrıca Hal sokak cephesinde kütlesini geri çekerek yeni bir “kentsel avlu” kurgusu hedeflemektedir. Bu doğrultuda tasarımın nihai hedefi, ihtiyaç programında belirtilen kullanım alanlarına ilaven kente yeni, sürdürülebilir ve daimi olarak faal bir kamusal alan kazandırmaktır. 

Yeni Bir Açık Alan – “Kent Avlusu”

Mevcut durumda bulunan iş hanı, avlulu bir yapı tipolojisine sahiptir.  Avlu ile şehrin ana yaya arteri olan Hal Sokak yakın konumda olsalar da aralarında kütlesel bir akışkanlıktan sözetmek mümkün değildir. Dolayısıyla avluyu çevreleyen birimler ve sirkülasyon alanları bitişiklerindeki kamusal alanlardan izole hale gelmiştirler.  Yeni yapı, kütlesini Hal Sokak cephesinden geriye çekerek şekillendirir. Böylelikle yapının doğu cephesinden Hal sokağı çevreleyen kent dokusu arasındaki mesafe 26 metreye çıkmış, ortaya çıkan bu yeni hacim, parseli çevreleyen diğer sokak çeperleri ile birlikte bir “kent avlusuna” dönüşmüştür.  Ayrıca yapı kütlesi zemin kotunda oluşturduğu yeni yaya aksları ile geçirgenleşerekzeminden koparılmış ve böylelikle sıfır kotu kamusal erişime açılmıştır. Karşılıklı sokakların birbirlerine daha kısa mesafelerden erişimi mümkün hale gelmiştir.

Sıfır Kotu

Hal sokak boyunca önerilen yeni peyzaj düzenlemesi, sokağın farklı aktiviteler için kullanılabilmesini hedeflemektedir. Sokak üzerine konumlandırılan saçaklar kermes ve panayır gibi aktiviteleri desteklerken yapı önünde muhafaza edilen açıklık – “Hal Meydanı”, konser ve halka açık konuşmalar yapılmasına imkan tanıyacaktır.  “Hal Meydanı” bitişiğinde zemin kotunun aşağıya çekilmesi sayesinde bir alt meydan oluşturulmuştur. Bu alan ticari birimler, çok amaçlı salon ve sergi holü, kafe ve lokantalar ile çevrelenmiştir. Kamuya açık bu alt meydan kuzey ve güneyden yönlerden merdiven ve asansörler ile erişilebilir hale getirilmiştir. Salon ve sergi holünün alt meydana açılması sayesinde  burası bir açık hava fuayesi olarak da kullanılabilecektir.

Şehir Merkezi ile İlişkisi

Tüm bu önerilen yeni kamusal alanlar ve yaya erişimine açık kentsel bağlantılar, aynı zamanda şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı ve tarihi koruma alanlarına eklemlenerek, şehrin gezinti güzergahlarını ve etkileşim alanlarını çoğaltmaktadır. Bu durum hem mevcut yapı adasının hem de tüm kentin sosyo-kültürel dönüşümüne ivme kazandıracaktır. 

Kullanım Alanları

Yapının zemin ve zemin altı kotunda oluşan geçişlerin çeperleri, ticari birimler tarafından çevrelenmiştir. Bu sayede tüm ticari birimler sokağa cephesi olacak şekilde tasarlanmıştır. Geleneksel esnafların pasaj, sokak ve alt meydan çeperlerine konumlandırılması hem günlük yaşamı, hem de  kamusal alan faaliyetlerini destekleyeceği düşünülmüştür. 

“Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” zemin kotu üzerine yerleştirilmiş ancak Hal sokak ve Muammer Aksoy Sokaktan merdivenler ile doğruca erişilebilir halde planlanmıştır. Bitişiğinde bulunan teras, kafe ve sergi holü, eğitim merkezindeki kültürel üretimin kamuya teşhirine olanak sağlamaktadır. Bu sayede eğitim birimleri ve kamu arasında iki yönlü bir etkileşim döngüsü oluşacaktır.

Yapının geri kalan üç katı ofis alanları için ayrılmıştır. Çift çekirdekli düşey sirkülasyon kurgusu sayesinde her ofis katında iki lobi oluşturulabilmekte, bu sayede her kat tek, çift veya çok sayıda kiracıya azami şekilde hizmet edecektir. Kat planları modüler cephe sistemi sayesinde hem açık hem de hücresel  kullanımına imkan tanımaktadır. Ofis alanlarının bu şekilde esnek ve verimli kullanımı yapının genel ekonomisine katkıda bulunacak ve finansal olarak sürdürülebilmesinde önemli rol teşkil edecektir.

 

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!